Studieteknik

You are currently browsing the archive for the Studieteknik category.

Halli, hallå!

Nu drar vi igång!

Nu har du snart tagit dig igenom nio år i skolan. Det bör innebära att du har ganska bra koll på hur och var du lär dig på bästa sätt.

Är det så? Vet du vilken din primära inlärningsstil är? Har du hittat en studieteknik som fungerar för dig?

De här frågorna kommer du att få fundera lite på under de första lektionspassen i svenska.

Inne i vårt rum på EdWise hittar du både arbetsblad på området och länkar till olika webbaserade tester kring inlärning och studieteknik.

HÄR finns mp3-inlärning från Teacher on demand om intelligens (IQ och EQ) och inlärningsstilar.

Vad är sökläsning? Hur gör man när man sökläser?
Vad är översiktsläsning? Hur gör man när man översiktsläser?
Vad är djupläsning? Hur gör man när man djupläser?
Ge exempel på när man använder de olika lässtrategierna.
Vad är källkritik? Varför är det viktigt? Vilka är de tre ”reglerna”?

När du har koll på svaren till dessa frågor är du väl förberedd inför tisdagens lilla prov på studieteknik!

Lycka till:)

Att vara kritisk i sin läsning innebär att man inte automatiskt tror på allt som står.

Allt som går att läsa är inte sant! På nätet finns en uppsjö med fakta av olika slag, men kom ihåg att vem som helst kan lägga ut information utan att den kontrolleras. Därför gäller det att vara kritisk i sin läsning. Tro inte på allt du läser!

Ett bra sätt att läsa kritiskt är att ställa ett antal frågor till texten:

Vem ligger bakom sidan? Finns kontaktuppgifter?

Vilket budskap förs fram? I vilket syfte är sidan skapad? Är det fakta eller personliga åsikter som förs fram?

Stämmer uppgifterna med andra källor? Går uppgifterna att kontrollera?

Vi tittade på en kort informationsfilm om källkritik  och i den filmen fick vi lära oss tre regler för ett källkritiskt förhållningsätt:

1. Dubbelkolla informationen med andra källor

2. Försök att komma så nära originalkällan som möjligt

3. Ange alltid källa + datum

 

Genom att använda översiktsläsning får du ett hum om vad texten handlar om. Det är ju bra, men för att ta till dig av innehållet och verkligen lära dig något (när du t.ex läser en faktatät text) behöver du djupläsa texten. Stryk under viktiga ord, eller anteckna på ett papper vid sidan av.

När du djupläser är det bra att dela upp texten i mindre delar och jobba sig igenom en del i i taget. När du har tagit dig igenom en del är det bra att stanna upp och tänka igenom det du precis läst. Är anteckningarna/understrykningarna tydliga eller behöver jag lägga till något? Sen gäller det att repetera för att befästa kunskaperna!

Ta till exempel den här texten om fossila bränslen som finns i er lärobok i geografi.

”Med fossila bränslen menas kol, olja och naturgas. De är oändliga energikällor. De är alltså inte förnybara utan kommer ta slut en dag. När vet man inte riktigt, eftersom man hela tiden upptäcker nya fyndigheter. De fossila bränslena svarar för 90 procent av världens totala energiförsörjning, om man inte räknar med ved och andra biobränslen.”

SO Direkt Geografi 2 ISBN 91-622-5864-8

”Med fossila bränslen menas kol, olja och naturgas. De är oändliga energikällor. De är alltså inte förnybara utan kommer ta slut en dag. När vet man inte riktigt, eftersom man hela tiden upptäcker nya fyndigheter. De fossila bränslena svarar för 90 procent av världens totala energiförsörjning, om man inte räknar med ved och andra biobränslen.”

Orden i fet stil är viktig fakta, värda att anteckna och träna in!

Uppgift i djupläsning

Ta nu fram någon av dina läroböcker i något annat skolämne och välj ett aktuellt avsnitt. Dela upp avsnittet i lämpliga stycken och läs sedan ”med pennan i handen”, dvs. gör anteckna på ett papper under tiden du läser. När du är färdig med hela texten har du förhoppningsvis schyssta stödanteckningar som hjälper dig komma ihåg all viktig fakta!

Du använder översiktsläsning när du vill göra en bedömning av textens innehåll, men inte gå in på djupet i innehållet.

För att få en snabb uppfattning av textens innehåll kan du:

– läsa rubriken och underrubrikerna

– läsa innehållsförteckningen (om det finns).

– titta på bilderna och läs bildtexterna

– läsa lite i början och i slutet av varje avsnitt

-Läs lite här och lite där

– leta efter substantiv (och verb) i texten, eftersom de oftast är de betydelsebärande orden.

När du har gjort allt det här bör du ha en uppfattning om vad texten handlar om. Du har fått en översikt!

 

Denna lässtrategi använder du när du letar efter något särskilt i en text.

Du letar efter det specifika nyckelordet för att få fram svaret på din fråga.

Du vill kanske ta reda på när bussen går, vilken tid ditt favoritprogram sänds på tv, vilken mat som serveras imorgon? Vid sådana tillfällen är det bra att kunna sökläsa!

Vilka nyckelord skulle du leta efter i de här tre fallen?

Nästa arbetsområde blir Studieteknik, främst lässtrategier.

De olika lässtrategierna vi ska fördjupa oss i är:

– Sökläsning

– Översiktsläsning

-Djupläsning

Vi ska också jobba med att granska källor och att läsa kritiskt!

När vi är klara med arbetsområdet kommer ni kunna välja rätt lässtrategi beroende på texttyp och syfte med läsningen.

Heja läsningen, heja förståelsen 🙂

 

Hoppa till verktygsfältet