Bokcirkel

You are currently browsing the archive for the Bokcirkel category.

Bokcirkelinfo

Prata ihop er i gruppen så att alla vet vilken sida ni ska läsa till, till nästa vecka (v.7).

Tanken är att ni ska ha läst ut boken när vi kommer tillbaka från sportlovet. Ni har alltså två skolveckor (v.7 & v.8) samt lovveckan på er at läsa ut boken.

På halvklasstimmen under v.10 kommer vi att ha ett avslutande samtal om boken. Vid detta tillfälle ska ni sammanfatta era intryck av det ni har läst samt utvärdera bokcirkelprojektet. Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vad har du lärt dig?

Trevlig läsning!

 

Hon går genom tavlan ut ur bilden –  Läs till s. 184

Sandor/Slash/Ida – Läs till s. 200

Låt den rätte komma in – Läs s. 239-256

 

Hånfull – När man hånar/är taskig mot någon.
Respektfullt – När man visar respekt mot någon.
Självförtroende – När man tror på sej själv, och vet att man klarar det.
Aptitligt – När något ser gott ut.
Frenetisk – När man är hetsigt.
Betraktar – Man tittar.
Provsession – När man provar något.
Prydnadssaker – Saker för syns skull.
Värdelös – Något/någon är dåligt.
Konkurrens – Motstånd.
Pedagogisk – Att undervisa skickligt
Elitistisk – Satsar på eliten, inget annat är bra nog.
Metodiskt – lugnt
Förnumstigt – Ordentlig, noggrann.
Ömklig – usel
Sjavig – hafsig
Skuldmedveten – Att känns skuld
Lealös – utan styrsel
Evinnerliga – eviga
Frenetiskt – När man hetsar.

Sandor/Slash/Ida: s.154 (eventuellt längre om gruppen bestämt så)

Låt den rätte komma in: Onsdagsgruppen: s. 155  Fredagsgruppen: s.129

Hon går genom tavlan ut ur bilden: s.149 (s.163)

Sipprade – vätska rinner långsamt.
Bältros – Sjukdom, typ vattkoppor
Aorta – Artär som leder ut blod från hjärnan
Palt – Maträtt från Norrland

Trälar – Slavar

oändlig – Ändlös

Solkig – Nedsmutsad

Spann – Hink

Deformerad – Vanställd

Flisor – Småbitar

Dunkel – Halvmörk

Silhuett – Skuggbild, kontur

 

 

Sandor/slash/Ida: läs till sidan 116

Hon går genom tavlan…: läs till sidan 98

Låt den rätte komma in: läs till sidan 128

 

Utse vem som ska göra vad den kommande vecka. När bokcirkeln är slut ska alla i gruppen ha varit alla saker, minst en gång.

Ordletare – leta svåra ord och slå upp vad de betyder. (minst tio stycken)
Citatjägare – leta tänkvärda citat. Läs upp dem för de andra och förklara varför du valt dessa citat. (minst fem stycken)
Frågeformulerare – formulera fem frågor på innehållet. Låt de andra besvara frågorna. (minst fem stycken)
Persongranskare – titta närmare på personerna – beskriv dem och deras utveckling/tankar/känslor.

Vid varje bokcirkelträff ska ni utse en sekreterare som antecknar. Sekreteraren sammanställer alla ord, citat, frågor och personbeskrivningar och skickar till mig via mail. Han/hon skriver dessutom stödanteckningar om det ni har pratat om. Den som är sekreterare kan alltså inte delta så mycket i diskussionerna vid just det tillfället, utan lägger fokus på att sammanställa och lyssna på/anteckna vad de andra säger.

Ni kanske också behöver utse en ämneshållare så att ni verkligen håller er till ämnet (dvs. boken) och inte svävar ut i andra diskussioner…

Börja varje tillfälle med att diskutera det ni har läst. Vad har hänt? Har innehållet väckt några frågor eller tankar? Vad tycker ni om det ni har läst?

Därefter går ni igenom alla uppgifter: ord, citat, frågor och personer.

Sist bestämmer ni vem som gör vad till nästa gång.

Lycka till!

Låt den rätte komma in – läs tom sidan 75

Hon går genom tavlan ut ur bilden – läs tom sidan 56

Sandor/slash/Ida – läs tom sidan 68

Dessa böcker kommer vi att läsa i bokcirkelgrupperna:

– Låt den rätte komma in -John Ajvide Lindqvist

– Sandor/slash/Ida – Sara Kadefors

– Hon går genom tavlan ut ur bilden – Johanna Nilsson

TREVLIG LÄSNING!

Hoppa till verktygsfältet