mars 2013

You are currently browsing the monthly archive for mars 2013.

Skriftlig slutreflektion (inlämning efter påsklovet)

Resonera kring något av de ungdomsproblem som tas upp i boken utifrån ett allmänt perspektiv, men också ett mer personligt perspektiv med egna erfarenheter och tankar. Kom ihåg att knyta dina resonemang till boken. Avsluta med att fundera kring om/hur boken kan hjälpa tonåringar i liknande situationer.
Om du inte vill publicera din slutreflektion på läsbloggen kan du skriva i ett Pagesdokument och maila mig!

Vad har huvudpersonen för problem?
Hur vanligt tror du problemet är i ”verkligheten” bland ungdomar?
Vad är dina egna tankar kring problemet?
Kan ungdomar som känner igen sig i problemet få hjälp genom att läsa boken? Hur i sånt fall?

Muntlig presentation (genomförs v.13)

– Berätta kortfattat vad boken handlar om och vem som har skrivit den.
– Beskriv huvudpersonen och hans/hennes utveckling
– Redogör för bokens berättarperspektiv, disposition och stil
– Lyft fram bokens budskap (om det finns ett sådant)

– Beskriv dina samlade intryck av boken och arbetet

Skriv ner dina samlade intryck av det du har läst.

Vad tyckte du om boken?

Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Varför har det varit bra/mindre bra?

Skulle du rekommendera boken till andra?

 

Den här veckan ska du titta lite närmare på HUR boken är skriven, dvs. berättarperspektiv, disposition och stil.

Berättarperspektiv
Från vems perspektiv får du uppleva historien? Är boken skriven i första- eller tredjeperson? Vad är dina egna tankar kring att författaren valt det berättarperspektivet?
Disposition
I vilken ordning berättas saker och ting? Är handlingen kronologisk (från början till slut) eller omkastad på något sätt (t ex parallellhandlingar eller tillbakablickar)? Vad är dina egna tankar kring att författaren valt att berätta på det sättet?
Stil
Hur är språket i boken? Är språket enkelt eller avancerat? Fundera över ordval, meningsbyggnad och stil och varför boken är skriven på det sättet. Vad är dina egna tankar kring att författaren valt att skriva på det sättet?

Hur väl har du fått lära känna huvudpersonen i din bok?

Beskriv henne/honom så nogrannt som du kan. Kom ihåg att koppla dina observationer till sådant du har fått veta i boken. Det kan vara sådant som står uttryckligen och sådant som går att läsa mellan raderna.

Utanpå
ålder, kroppsbyggnad, ansiktsform, hår, ögon, hy, smink, kläder, röst, uppträdande, sätt att röra sig, särskilda kännetecken

Inuti
egenskaper, humör, färdigheter, åsikter, duktig och dålig på, rädd för, tycker om, tycker inte om, framtidsdrömmar, hemligheter, arg på, lycklig av, sörjer,

Omkring
bostad, familj, vänner och oänner, grannar, husdjur, skola eller arbete, dagliga vanor och ovanor, intressen, favoritplatser,

Hoppa till verktygsfältet