april 2012

You are currently browsing the monthly archive for april 2012.

Vad är det som händer? = Predikat (P)

Vem + P = Subjekt (S)

Vad/vem + P + S = Direkt objekt (Dir.O)

Åt/till/för + P + S + Dir. = Indirekt objekt (Indir.O)

Var, vart? = Rumsadverbial (R.AL)

När? = Tidsadverbial (T.AL)

Hur? = Sättsadverbial (S.AL)

Prediktisfyllnad (PF) fyller ut predikaten vid verben vara (är, var, har varit, hade varit, ska vara), bliva (blir, blev, har blivit, hade blivit, ska bli), heta (heter, hette, har hetat, hade hetat, ska heta), kallas (kallas, kallades, har kallats, hade kallats, ska kallas). Dessa verb kan inte stå ensamma tan behöver predikatsfyllnad för att skapa mening.  Predikatsfyllnad hör också ihop med subjektet och säger något om det. OBS! Förväxla inte predikatsfyllnad med direkt objekt.

Stugan är röd.   röd = PF

Jag kallas Cissi.    Cissi = PF

John har blivit arg.     arg = PF

Attribut (ATTR) är bestämningar till substantiven. De flesta attributer är adjektiv, men de kan också vara räkneord, pronomen eller substantiv i genitiv. Attribut ingår alltid i andra långa satsdelar.

En lång man gick på gatan.    Lång = attr

Jag åt ett ruttet och gammalt äpple. Ruttet & gammalt = attr

 

 

Inför provet behöver den ambitiösa lära sig alla satsdelar samt attribut.

Övriga behöver kunna ta ut:

predikat,

subjekt

direkt objekt alt. predikatsfyllnad

indirekt objekt

 

 Lycka till!

 

 

Hoppa till verktygsfältet