november 2011

You are currently browsing the monthly archive for november 2011.

Del 1 – Enskild eller gruppuppgift

Läsa texthäftet och besvara tillhörande frågor (muntligt eller skriftligt)
Gemensam genomgång av svaren.

Del 2 – Enskild uppgift

Du skall undersöka en reklamaffisch/reklambild/reklamfilm/radioreklam.
Svara på följande frågor

Vad föreställer bilden/filmen? Utan att lägga in personliga värderingar ska du berätta helt konkret vad du ser – platser, människor, saker etc.
Vilken produkt gör man reklam för?
Vilket budskap förmedlas?
Vilka värdeladdade ord används i reklamen för att påverka konsumenten?
Vilken målgrupp tror du framförallt att affischen/filmen/radioreklamen vänder sig till?
Vad säger reklamen dig? Vilka känslor väcker den hos dig? Får reklamen dig att vilja gå och köpa produkten? Motivera.
Känns reklamen trovärdig? Varför? Varför inte?
Hur framställs personen/personerna i reklamen utifrån stereotyper och könsroller?
Vilken skillnad är det mellan reklam och konsumentinformation? Vad är syftet med konsumentinformationen?

Motivera och diskutera!

Del 2 ska vara klar och inlämnad senast fredag 2 december och bedömningen av denna uppgift kommer med i höstterminens betyg.

Del 3 – Grupparbete

Nu skall ni själva göra reklam för en produkt/händelser eller något annat ni kommer på. Det kan vara en affisch, film eller ett reklaminslag på radio. Väljer ni att göra en film eller radioreklam ska den vara 30 sekunder lång. Tänk igenom, diskutera och dokumentera följande innan ert arbete.

Vilken produkt är det vi ska göra reklam för?
Vilken är målgruppen?
Vad är syfte?
Hur motiverar ni ert val av produkt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv?
Vilken metod ska vi använda och varför väljer vi denna metod?
Vilken slogan/text ska finnas med?
Vem i gruppen gör vad?

Väljer ni att göra en reklamfilm gör ni en storyboard först.
Väljer ni att göra en radioreklam behöver ni skriva manus.
Väljer ni att göra en affisch använder ni en affischmall i Pages. Tänk igenom upplägget med foto och text. Bilderna tas själva eller hämtas från Creative Commons eller liknande. Bilden redigeras i iPhoto.

Del 3 ska redovisas inför klassen med start vecka 50. Bedömningen av del 3 kommer med i vårterminens betyg.

Vad?
Analysera reklam, konsumtionsvanor och skapa en egen reklamkampanj

Varför?
För att öka medvetandet om mediernas roll och påverkan på människan

Utifrån det centrala innehållet i svenska kommer du att jobba med:

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud – innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav E:
– genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra ditt budskap.
– du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser
– du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens (reklamens) och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav C:
-genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra ditt budskap.
– förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser
– du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens (reklamens) och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav A:
– Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra ditt budskap.
– förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser.
– du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens (reklamens) och källornas trovärdighet och relevans.

Hoppa till verktygsfältet