september 2011

You are currently browsing the monthly archive for september 2011.

Under vecka 46 ska du berätta om din bok för din grupp. När du ska presentera din bok är det bra att vara väl förberedd. Skriv ett manus med stödord och öva så att du kan berätta om din bok på ett säkert och övertygande sätt.

Det finns två huvudsakliga syften med uppgiften. Det första är att du ska öva dig i att prata inför andra om något du läst. Det andra syftet är att medlemmarna i gruppen, genom att lyssna på flera presentationer, ska få ta del av handlingen i olika ungdomsklassiker och därmed ta del av litteratur från flera författare och tidsepoker.

Din presentation ska vara cirka fem minuter (och max 10 minuter) lång och innehålla:

Titel, författare och genre
Hur börjar boken?
Vad handlar boken om (i stora drag)?
I vilken miljö utspelar sig handlingen i din bok? Berätta!
Berättar författaren händelseförloppet i kronologisk ordning, eller hoppar texten fram och tillbaka i tiden?
Vem är huvudperson? Vad får man veta om hans/hennes känslor, tankar och utveckling?
Vilket är huvudtemat i din bok? Försök att motivera!
Är det som behandlas i din bok aktuellt idag? Försök att motivera!
Varför tror du boken har varit så populär under så lång tid?
Skulle du rekommendera denna bok till andra? Varför? Varför inte? Försök att motivera!

Välj ett stycke som du äser högt. Varför har du valt detta stycke?

Att vara nervös är naturligt, men kom ihåg att ju mer du övar på att prata inför andra, desto säkrare blir du. Om du skulle känna dig osäker finns jag där som ett stöd för att hjälpa dig vidare!

Lycka till 🙂

Nästa arbetsområde blir ungdomsklassiker. Vi börjar med detta på onsdag v.38!

Som en del i arbetet ska du läsa/lyssna på en ungdomsklassiker och förbereda en muntlig presentation av boken.

De flesta har valt en bok att läsa/lyssna på:

Skriet från vildmarken
Baskervilles hund
Oliver Twist
Dracula
Mowglis äventyr
Den oändliga historien
Godnatt mr Tom
Sherlock Holmes
Spöket på Canteville
Guldkompassen
Gullivers resor
Jorden runt på 80 dagar

Presentationerna ska bli mycket intressanta att lyssna på!

Trevlig läsning

Vad är sökläsning? Hur gör man när man sökläser?
Vad är översiktsläsning? Hur gör man när man översiktsläser?
Vad är djupläsning? Hur gör man när man djupläser?
Ge exempel på när man använder de olika lässtrategierna.
Vad är källkritik? Varför är det viktigt? Vilka är de tre ”reglerna”?

När du har koll på svaren till dessa frågor är du väl förberedd inför tisdagens lilla prov på studieteknik!

Lycka till:)

Att vara kritisk i sin läsning innebär att man inte automatiskt tror på allt som står.

Allt som går att läsa är inte sant! På nätet finns en uppsjö med fakta av olika slag, men kom ihåg att vem som helst kan lägga ut information utan att den kontrolleras. Därför gäller det att vara kritisk i sin läsning. Tro inte på allt du läser!

Ett bra sätt att läsa kritiskt är att ställa ett antal frågor till texten:

Vem ligger bakom sidan? Finns kontaktuppgifter?

Vilket budskap förs fram? I vilket syfte är sidan skapad? Är det fakta eller personliga åsikter som förs fram?

Stämmer uppgifterna med andra källor? Går uppgifterna att kontrollera?

Vi tittade på en kort informationsfilm om källkritik  och i den filmen fick vi lära oss tre regler för ett källkritiskt förhållningsätt:

1. Dubbelkolla informationen med andra källor

2. Försök att komma så nära originalkällan som möjligt

3. Ange alltid källa + datum

 

Genom att använda översiktsläsning får du ett hum om vad texten handlar om. Det är ju bra, men för att ta till dig av innehållet och verkligen lära dig något (när du t.ex läser en faktatät text) behöver du djupläsa texten. Stryk under viktiga ord, eller anteckna på ett papper vid sidan av.

När du djupläser är det bra att dela upp texten i mindre delar och jobba sig igenom en del i i taget. När du har tagit dig igenom en del är det bra att stanna upp och tänka igenom det du precis läst. Är anteckningarna/understrykningarna tydliga eller behöver jag lägga till något? Sen gäller det att repetera för att befästa kunskaperna!

Ta till exempel den här texten om fossila bränslen som finns i er lärobok i geografi.

”Med fossila bränslen menas kol, olja och naturgas. De är oändliga energikällor. De är alltså inte förnybara utan kommer ta slut en dag. När vet man inte riktigt, eftersom man hela tiden upptäcker nya fyndigheter. De fossila bränslena svarar för 90 procent av världens totala energiförsörjning, om man inte räknar med ved och andra biobränslen.”

SO Direkt Geografi 2 ISBN 91-622-5864-8

”Med fossila bränslen menas kol, olja och naturgas. De är oändliga energikällor. De är alltså inte förnybara utan kommer ta slut en dag. När vet man inte riktigt, eftersom man hela tiden upptäcker nya fyndigheter. De fossila bränslena svarar för 90 procent av världens totala energiförsörjning, om man inte räknar med ved och andra biobränslen.”

Orden i fet stil är viktig fakta, värda att anteckna och träna in!

Uppgift i djupläsning

Ta nu fram någon av dina läroböcker i något annat skolämne och välj ett aktuellt avsnitt. Dela upp avsnittet i lämpliga stycken och läs sedan ”med pennan i handen”, dvs. gör anteckna på ett papper under tiden du läser. När du är färdig med hela texten har du förhoppningsvis schyssta stödanteckningar som hjälper dig komma ihåg all viktig fakta!

Du använder översiktsläsning när du vill göra en bedömning av textens innehåll, men inte gå in på djupet i innehållet.

För att få en snabb uppfattning av textens innehåll kan du:

– läsa rubriken och underrubrikerna

– läsa innehållsförteckningen (om det finns).

– titta på bilderna och läs bildtexterna

– läsa lite i början och i slutet av varje avsnitt

-Läs lite här och lite där

– leta efter substantiv (och verb) i texten, eftersom de oftast är de betydelsebärande orden.

När du har gjort allt det här bör du ha en uppfattning om vad texten handlar om. Du har fått en översikt!

 

Hoppa till verktygsfältet